Сортировать статьи по: дате | популярности | посещаемости | комментариям | алфавиту

Логіко – математичний розвиток дошкільників.

Автор: Galina опубліковано: 21-03-2012, 18:27, переглядів: 21224

2
Логіко – математичний розвиток дошкільників.Зміст логіко – математичного розвитку дошкільників подано у всіх сферах життєдіяльності Базового компоненту. А з формування логіко – математичної компетентності дітей в цій програмі визначено коло питань, а саме:
1. Роль вихователя у логіко-математичному розвитку дітей полягає у створенні умов, за яких можливо надавати допомогу дитині розкрити свій потенціал, навчити її самостійно пізнавати світ, бо основним чинником розвитку дитини є її власна діяльність.
2. Важливим є не результат пізнавальної діяльності дитини, а процес її здійснення. Тому, що від цього процесу залежить усвідомленість отриманих знань в ході самостійної пізнавальної діяльності.
3. Принципова особливість БК стосовно математичного змісту полягає у тому, що традиційний математичний аспект знань поєднаний з логічним. Тому, щоб забезпечити логіко-математичну компетентність дітей, необхідно формувати і розвивати у них уміння здійснювати і математичні, і логічні операції.
Висновок: вихователь має бути добре обізнаним з математичними і логічними операціями, якими мають опанувати діти дошкільного віку.
Математичні операції: операції з множинами, величинами, фігурами, орієнтація у просторі, лічба, операції з числами, обчислювання, вимірювання.
Логічні операції: аналіз, синтез, порівняння, класифікація, доведення, серіація, причинно – наслідкові зв’язки, узагальнення, абстрагування.

Категорія: Статті » Вихователю

 

Особливості формування логіко-математичної компетентності дітей страшого дошкільного віку

Автор: Galina опубліковано: 21-03-2012, 18:16, переглядів: 7045

0
Особливості формування логіко-математичної компетентності дітей страшого дошкільного вікуПостановка проблеми. Інтеграція різноманітних засобів і програмних завдань з різних розділів забезпечує більш високий рівень пізнавальної активності дитини. Згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні , дитинство – самоцінний час життя. Навчання математиці на заняттях і поза ними сприяє становленню дитини як особистості. Вихователь повинен передавати засоби пізнання світу, формувати у дитини базу особистісної культури, в тому числі бази культури пізнання.
Кононко О.Л. наводить орієнтовну схему-орієнтир (свого роду критерії) для оцінки динаміки розвитку особистості. В її основі лежить запропонований Базовим компонентом перелік найважливіших форм активності дитини: фізична, соціально-моральна, емоційно-ціннісна, пізнавальна, мовленнєва, художня і поведінкова (творча).
Згідно із запропонованою логікою, основними критеріями визначення життєвої компетентності дошкільняти, його особистісної зрілості є оптимальний для віку розвиток пізнавальної активності: дитина володіє належним обсягом життєво необхідної і доступної віку інформації, схильна до самостійного розв’язування нескладних проблем, уміє елементарно аналізувати, порівнювати, групувати, обчислювати, вимірювати, логічно міркує, робить самостійні висновки; любить експериментувати, дошукуватися істини.

Категорія: Статті » Вихователю

 

Підготовка вихователів до реалізації логіко-математичного розвитку дітей в сучасних умовах ДНЗ

Автор: Galina опубліковано: 21-03-2012, 18:04, переглядів: 12484

0
Підготовка вихователів до реалізації логіко-математичного розвитку дітей в сучасних умовах ДНЗМодернізація системи освіти, як це визначено в нормативних документах розвитку освіти України, спрямовується на забезпечення розвитку і соціалізації дітей і молоді, виховання особистості, здатної орієнтуватися в реаліях і перспективах оточуючого середовища, підготовленої до життя і праці в суспільстві. Згідно Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», час замовляє педагога нового покоління, здатного вносити у власну діяльність прогресивні ідеї, запроваджувати нововведення.
Проблема логіко-математичного розвитку дітей на сучасному етапі дошкільного дитинства набуває все більшого значення. Це пояснюється позитивним впливом цього процесу на розвиток психічних функцій дитини, вирішення загальних завдань усебічного гармонійного розвитку особистості в дитячому віці. Сформоване логіко-математичне мислення допомагає сучасній дитині аналізувати різноманітні процеси, приймати рішення не лише згідно з чітко розробленими алгоритмами, але й коригувати власні дії у змінних умовах життя.

Категорія: Методичний вісник

 

Організована навчально-пізнавальна діяльність у дошкільному навчальному закладі

Автор: Galina опубліковано: 21-03-2012, 17:56, переглядів: 9363

0
Організована навчально-пізнавальна діяльність у дошкільному навчальному закладіОрганізована навчально-пізнавальна діяльність у дошкільному навчальному закладі є важливою складовою освітнього процесу в усіх вікових групах. Вона планується й проводиться відповідно до програмових завдань з урахуванням умов розвивального предметного, природного, соціального середовища і потреб, інтересів, запитів, здібностей дітей (їхнього індивідуального фонду "хочу").
Організоване і кероване дорослим, а не пущене на самоплин навчання дошкільників дозволяє у чіткій системі, послідовно формувати уявлення, елементарні знання і ставлення до світу природи, речей, людей, стосунків, емоцій і почуттів, власного "Я", а також життєво і соціально важливі уміння і навички. Включаючись у таку діяльність, діти переживають радість відкриттів, подив від нового, оволодівають способами пізнання, способами дій. Систематичне залучення дітей до цього виду діяльності дає їм перший досвід навчальної діяльності – провідної у найближчому майбутньому при зміні соціальної ролі в умовах шкільного життя.
Організоване навчання дошкільників має великі можливості для розвитку довільності психічних процесів і поведінки, адже діти поступово навчаються концентрувати увагу на предметі вивчення, свідомо виконувати установку педагога на сприймання, запам’ятовування і відтворення інформації, стримувати емоції й ситуативні бажання, контролювати і оцінювати будь-яку свою діяльність. Воно має і значний виховний потенціал, який реалізується шляхом підбору змісту пізнання у навчанні, ефективних методів, прийомів і засобів його подачі, способів взаємодії дітей між собою та з педагогом. Водночас, через пізнання нового, навчання оперувати знаннями і здобутими уміннями та навичками закладається основа ціннісних, моральних орієнтирів для скеровування особистості дошкільника у світі природи, речей, мистецтва, гри, людей, їхніх стосунків, емоцій, станів, настроїв тощо.

Категорія: Статті » Вихователю

 

Психолого – педагогічна нарада

Автор: Galina опубліковано: 21-03-2012, 17:48, переглядів: 2582

1
Психолого – педагогічна нарада
В квітні місяці відбудеться психолого – педагогічна нарада:
«Соціальне здоров’я дитини в умовах дошкільного закладу».


Мета і завдання:
1. Значення розвитку соціальної компетентності дитини та засвоєння відповідної системи цінностей, норм національної та загальнолюдської культури в сучасних умовах, як одного з чинників здоров’я дошкільників.
Обговорення актуального питання завідувача
Калініченко Г.К.

2. Формування особистості дитини.
Доповідь практичного психолога
Яланської К.Ю.

3. «По сторінкам Базового компоненту .Розвиваємо соціалізацію дитини».
марафон за участю вихователів

4. Ретроспективний погляд на соціалізацію через призму освітнього процесу.
доповідь вихователя - методиста
Заволоки Л.Б.

Категорія: Оголошення

 

План підготовки до проведення педради в ДНЗ №14 «Дзвіночок»

Автор: Galina опубліковано: 21-03-2012, 17:28, переглядів: 15301

6
План підготовки до проведення педради в ДНЗ №14 «Дзвіночок»Дата 29.03.2012р. о 13.30 год.

I.Тема: Розвиваємо інтелект дитини.
1.Про виконання рішень попередньої педради «Розвиваємо творчість, виховуємо креативність»
2.Логіко – математичний розвиток дошкільника.
Доповідь.
Заволока Л.Б., вихователь – методист;
3.Про результати тематичного вивчення «Логіко – математична компетентність дошкільника» Довідка
Калініченко Г.К., завідувач;
4.Інтелектуальний розвиток дитини. Мозковий штурм.
Заволока Л.Б. вихователь – методист;
Яланська К.Ю., практичний психолог;
5.Педагогічне асорті. «Дидактичні ігри на допомогу вихователям». Члени творчої групи, вихователі;
6.Методичний калейдоскоп. Захист. «Мої творчі роботи». Всі вихователі, спеціалісти;

Категорія: Методичний вісник

 

Фото занять дітей з практичним психологом на розвиток емоційної сфери

Автор: dzvinochok опубліковано: 3-03-2012, 21:37, переглядів: 2885

0
Фото занять дітей з практичним психологом на розвиток емоційної сфери
Пропонуємо Вам переглянути фото про проведення занять дітей з практичним психологом. Основна мета даних занять - розвиток емоційної сфери дошкільників.

Категорія: Фото » Фото Закладу

 

Анотація на інноваційну розробку в номінації «Інноваційна діяльність дошкільних навчальних закладів»

Автор: Galina опубліковано: 3-03-2012, 19:37, переглядів: 8494

0
Анотація на інноваційну розробку в номінації «Інноваційна діяльність дошкільних навчальних закладів»
Вознесенський комунальний дошкільний навчальний заклад №14 «Дзвіночок»

Всі ці інноваційні розробки зібрані та надруковані завідувачем, вихователем - методистом, вихователями, керівником гуртка, інструктором з фізкультури, музичним керівником з власного досвіду.

Анотація на інноваційну розробку в номінації «Інноваційна діяльність дошкільних навчальних закладів»

Тема: «І зазвучить музика в душі»

Заклад: Вознесенській комунальний дошкільний навчальний заклад №14 Вознесенської міської ради Миколаївської області, Завідувач Калініченко Галина Костянтинівна ( т. (05134) 5 56 75 м. Вознесенськ Миколаївська обл., вул. Леонова,1)

Автор розробки: Кутузова Світлана Володимирівна, вихователь – методист, музичний керівник

1. Характеристика інноваційної розробки.
Кожна дитина – особистість, що має від природи неповторний комплекс задатків, на основі яких формуються загальні та спеціальні здібності. Ідея формування творчо розвинутої особистості є провідною в роботі дошкільного закладу «Дзвіночок». Тому завдання музичного керівника полягає в тому, щоб якомога раніше діагностувати перші прояви здібностей дітей. В дошкільному закладі створені умови для повноцінного гармонійного розвитку особистості кожної дитини. Серед засобів, що сприяють цьому, музика посідає провідне місце: вона плекає почуття дітей. Тож звернення до музики в процесі роботи з дітьми має змогу формувати більш глибокі, емоційно забарвлені уявлення про світ, що навколо, а водночас покращує засвоєння навчального матеріалу, сприяє формуванню пізнавальних інтересів, естетичному й загальному розвитку дошкільнят.

Категорія: Статті » Вихователю

 

Конспект відкритого заняття на розвиток емоційної сфери у дітей середнього дошкільного віку. Тема: Переможемо Злорадну

Автор: Galina опубліковано: 3-03-2012, 18:51, переглядів: 15556

0
Конспект відкритого заняття на розвиток емоційної сфери у дітей середнього дошкільного віку.         Тема: Переможемо Злорадну

Підготувала практичний психолог
КДНЗ № 14 « Дзвіночок»
Яланська К.Ю.

Конспект відкритого заняття на розвиток емоційної сфери у дітей середнього дошкільного віку.

Тема: Переможемо Злорадну
Мета:
• Зниження агресивності, тривожності, розвиток комунікативних якостей, почуття взаємодопомоги.
• Закріплення знань дітей про емоції;
• Тренувати вміння розпізнавати емоційний стан за мімікою;
• Ознайомити дітей зі способами позбавлення від страху;
• Допомагати дітям долати замкненість, агресивність;
• Вчити дітей самостійно створювати на піску різні світи, закріплювати навички хорошої поведінки; формувати позитивні риси характеру, вчити співпрацювати та допомагати один одному;
• Розвивати емоційну сферу, кінестетичну чутливість, творчу уяву, уміння фантазувати, розмірковувати, самостійно робити висновки;
• Виховувати доброзичливе ставлення до інших.

Категорія: Статті » Практичному психологу

 

Перспективний план-графік тематичного вивчення стану організації життєдіяльності дітей КДНЗ №14 «Дзвіночок»

Автор: dzvinochok опубліковано: 3-03-2012, 18:37, переглядів: 4476

0

Пропонуємо Вам ознайомитись з перспективним планом-графіком тематичного вивчення стану організації життєдіяльності дітей КДНЗ №14 «Дзвіночок». Інформацію наведено у таблиці, ознайомитись з нею ви можете у повній версії новини.

Категорія: Статті » Керівнику