Сортировать статьи по: дате | популярности | посещаемости | комментариям | алфавиту

«Робота дошкільного навчального закладу№ 14 «Дзвіночок» з сім'єю, школою та громадськістю».

Автор: Galina опубліковано: 22-02-2013, 16:38, переглядів: 7546

0
Основними напрямками організації роботи з батьками у дошкільному навчальному закладі №14 «Дзвіночок» є :
• просвіта батьків;
• фахове вдосконалення педагогів;
• методичний та психологічний супровід організації взаємодії вихователів з батьками та спільної діяльності батьків з дітьми.
Педагогічний колектив нашого дошкільного навчального закладу працює над проблемою взаємодії дитячого садка з родинами вихованців, пошуком нових сучасних форм і методів співпраці, які дають змогу врахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції у питаннях розвитку, виховання і навчання дітей, допомагають встановити партнерські стосунки між батьками і вихователями, батьками і дітьми, вихователями і дітьми..

Категорія: Статті » Керівнику

 

Рівень ефективності управління дошкільним навчальним закладом №14 «Дзвіночок»».

Автор: Galina опубліковано: 22-02-2013, 16:30, переглядів: 6426

0
Управлінська діяльність завідувача ДНЗ
Безпосереднє керівництво ДНЗ №14 здійснює Управління освіти Вознесенської міської ради. До складу органів самоуправління дошкільного навчального закладу входять:
• Рада ДНЗ,
• Батьківські комітети груп,
• Профспілковий комітет,
• Педагогічна рада,
• Загальні збори батьків та членів трудового колективу,
• Комісія з ОП та ТБ,
• Пожежно-технічна комісія.
Управлінські рішення та дії завідувача ДНЗ у поточному році були спрямовані головним чином на забезпечення працездатності колективу виконання річних завдань:

Категорія: Статті » Керівнику

 

Самоаналіз Матеріально-технічне та медико-соціальне забезпечення дітей ДНЗ № 14»

Автор: Galina опубліковано: 22-02-2013, 16:22, переглядів: 10830

2
Матеріально-технічне утримання:
Комунальний дошкільний навчальний заклад №14 «Дзвіночок» розташований в типовій двоповерховій будівлію Проектна потужність дошкільного навчального закладу № 14 складає 222 місця. Заклад розрахований на 12 груп, на час перевірки функціонує 8 груп.
Вивільнені приміщення, з метою здійснення повноцінного всебічного освітнього процессу, переобладнано під кабінети:
• 1 групове приміщення – спортивна зала, та кабінет з безпеки та охорони життя і здоров»я дітей;
• 1 групове приміщення – методичний кабінет та центр художньо – естнтичного розвитку дітей дошкільного віку;
• 1 групове прміщення – медичний центр з фітобаром та кабінет психолога
Дошкільний навчальний заклад № 14 «Дзвіночок загального типу має приміщення різного призначення, всі вони використовуються за напрямком діяльності. Приміщення розподілені за своїм функціями: навчальні, медичні, адміністративно-господарські.

Категорія: Статті » Керівнику

 

Перспективний план-графік тематичного вивчення стану організації життєдіяльності дітей КДНЗ №14 «Дзвіночок»

Автор: dzvinochok опубліковано: 3-03-2012, 18:37, переглядів: 5141

0

Пропонуємо Вам ознайомитись з перспективним планом-графіком тематичного вивчення стану організації життєдіяльності дітей КДНЗ №14 «Дзвіночок». Інформацію наведено у таблиці, ознайомитись з нею ви можете у повній версії новини.

Категорія: Статті » Керівнику

 

Алгоритм річного плану роботи ДНЗ

Автор: Galina опубліковано: 3-03-2012, 13:49, переглядів: 17817

0
I Аналіз результатів освітньої та методичної роботи дошкільного навчального закладу за _________ навчальний рік
1.1 Інформаційна картка: адреса, кількість груп, дітей, режим роботи ДНЗ, охоплення дітей дошкільною освітою, кількісно-якісний склад педагогічних працівників тощо.
1.2 Аналіз освітнього процесу: на що була спрямована робота (завдання, що вирішувались), рівень засвоєння програмового матеріалу за лініями розвитку та сферами життєдіяльності, безпека життєдіяльності, фізкультурно-оздоровча робота, соціальний захист, методична робота, робота з батьками.
1.3 Соціально-економічний розвиток ДНЗ
1.4 Пріоритетні завдання (3-4 на рік)
1.5 Державні документи, якими буде керуватися ДНЗ в роботі

Категорія: Статті » Керівнику

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо складання наказу про стан харчування дітей у дошкільному навчальному закладі за рік/півріччя

Автор: Galina опубліковано: 7-12-2011, 19:30, переглядів: 7361

0
У констатуючій частині наказу висвітлюють такі питання:

1. Відповідно до яких нормативних документів організовується харчування дітей у дошкільному навчальному закладі.
2. Які умови створено для харчування дітей різних вікових груп: стан матеріально-технічного забезпечення харчоблоку та груп (забезпеченість посудом та кухонним інвентарем; справність обладнання на харчоблоці); заходи, яких вжито для поліпшення умов; обсяг фінансових витрат на проведення цих заходів (які саме кошти було залучено) тощо.
3. Аналіз кадрового забезпечення: рівень укомплектованості кадрами, які беруть участь у організації харчування дітей; рівень освіти, професійної компетентності таких працівників; інформація про участь працівників у фахових конкурсах тощо.

Категорія: Статті » Керівнику

 

Рекомендації щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України (наказ МОН України N 439 від 07.09.2000)

Автор: Galina опубліковано: 4-11-2011, 01:26, переглядів: 3195

0
Виховання любові і пошани до державної символіки, ритуалів суверенної України посідає одне з чільних місць у системі громадянського, зокрема патріотичного, виховання учнів.

Державна символіка покликана формувати громадянську гідність, патріотичні почуття і впевненість молоді у майбутньому своєї держави.

У навчальних закладах переважної більшості демократичних країн світу повагу до державних символів введено у ранг пріоритетних елементів громадянського виховання.

Визначення та опис державних символів України подано у ст. 20 Конституції України.

Національні символи - це свідчення високого духу народу, його історичних прагнень, унікальності, своєрідний генетичний код нації. Вони покликані послужити надійною основою формування громадянських рис особистості, її патріотизму, національної свідомості, активної життєвої позиції.

Категорія: Статті » Керівнику

 

Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників

Автор: Galina опубліковано: 4-11-2011, 01:13, переглядів: 2415

0
(назва із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства праці та соціальної політики України,
Міністерства юстиції України від 08.06.2001 р. N 259/34/5)
НаказМіністерства праці України,
Міністерства юстиції України,
Міністерства соціального захисту населення України
від 29 липня 1993 року N 58
Зареєстровано вМіністерстві юстиції України
17 серпня 1993 р. за N 110
Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства праці України,
Міністерства юстиції України,
Міністерства соціального захисту населення України
від 26 березня 1996 року N 29,
наказами Міністерства праці та соціальної політики України,
Міністерства юстиції України
від 8 червня 2001 року N 259/34/5,
від 24 вересня 2003 року N 266/118/5
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.04.93 N 301 "Про трудові книжки
працівників" Міністерство праці України, Міністерство юстиції України і Міністерство
соціального захисту населення України НАКАЗУЮТЬ:

Категорія: Статті » Керівнику

 

Формування життєвих компетенцій дітей дошкільного віку

Автор: Galina опубліковано: 31-10-2011, 03:24, переглядів: 11109

1
Г.К.Калініченко
Завідувач КДНЗ № 14
м.Вознесенськ


Сучасна система освіти переживає процес оновлення. Існує тенденція до пошуку нових підходів щодо виховання та навчання дітей, реалізації інноваційних напрямків у діяльності закладів освіти.
Питання оновлення змісту освіти, приведення його у відповідність до сучасних вимог турбують і колектив нашого дошкільного закладу. Педагоги активно працюють над вивченням новітніх педагогічних технологій та впровадженням їх в освітній простір.
Базовий компонент дошкільної освіти орієнтує педагогів на впровадження у практику компетентного підходу до особистості, згідно з яким найважливішим завданням сучасного дошкільного закладу є навчання дітей науки життя, турбота про життєздатність дитини, збагачення її навичками практичної діяльності. Сьогодні, як ніколи, необхідно формувати особистість, здатну в умовах життєдіяльності діяти доцільно, застосовувати набуті раніше знання і досвід за нових обставин, докладати зусилля для досягнення мети, поводитись оптимістично, домагатись успіху та визначення іншими людьми, оновлювати свої знання, збагачувати досвід, виявляти гнучкість, самовдосконалюватися.

Категорія: Статті » Керівнику