Нормативна база

Законодавство:
Конституція України

Закон України "Про дошкільну освіту"

Закон України "Про освіту"

Відомчі документи:
Положення про дошкільний навчальний заклад

Інструкція «Про ділову документацію в дошкільних закладах»

Інструкція з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах

Порядок встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах

«Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі» (Положення про медичний кабінет дошкільного навчального закладу)

Нормативна база з проблеми:
створення здоров'язберігаючого освітнього середовища як запорука успішного життя дитини у сучасному суспільстві


Нормативно–правова база дошкільної освіти:
- Конституція України;
- Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті;
- Закон України «Про дошкільну освіту»;
- Базовий компонент дошкільної освіти в Україні;
- Коментар до Базового компоненту дошкільної освіти в Україні;

- Методичні аспекти реалізації Базової програми розвитку дитини дошкільного віку
- Указ президента України «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні» від 20 березня 2008 р. № 244;
- «Положення про дошкільний навчальний заклад», затверджене постановою Кабінетом Міністрів України від 12.03.2003 р. № 305;
- «Положення про Центр розвитку дитини», затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 05.10.2009 р.;
- Рішення колегії Міністерства освіти та науки України 21 березня 2008 р. Протокол № 3/2-2 «Про затвердження Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»;
- Наказ МОН України від 29.01.2009 р. № 41 «Про впровадження Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»;
- Лист МОН України № 1/9-455 від 03.07. 2009 р. «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах»;
- Лист МОН України № 1/9-393 від 10.06.09 р. «Організація освітнього процесу в дошкільних навчальних закладах у 2009-2010 навчальному році»;
- Лист МОН України № 1/9-431 від 17.08.2005 р. «Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах»;
- Лист МОН України № 1/9-36 від 24.01.2007 р. «Про режим роботи дошкільних навчальних закладів»;
- Лист МОН України № 1/9-263 від 07.05.2007 р. «Про організацію обліку дітей дошкільного віку»;
- Лист МОН України № 1/9-583 від 04.10.2007 р. «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади»;
- Лист МОН України № 1/9-711 від 27.11.2007 р. «Про проведення державної атестації дошкільних навчальних закладів»;
- Лист МОН України № 1/9-165 від 16.03.2009 р. «Про атестацію музичних керівників, інструкторів з фізкультури дошкільних навчальних закладів»;
- Лист МОН України № 1/9-811 від 17.12.2008 р. «Про здійснення соціально-педагогічного патронату»;
- Лист МОН України № 1/9-394 від 21.06.07 р. «Про здійснення контролю і організації харчування дітей в дошкільних навчальних закладах»;
- Наказ Міністерства освіти і науки України від 24.04.2003 р. № 257 «Про затвердження Примірного статуту дошкільного навчального закладу»;
- Наказ Міністерства освіти і науки України від 28.10.2008 р. № 985 «Інструкція з організації охорони життя і здоров’я дітей у дошкільних навчальних закладах»;
- Наказ Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005 р. № 432/496 «Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі»;
- Наказ Міністерства освіти і науки України від 11.09.2002 р. № 509 «Про затвердження Типового переліку обов’язкового обладнання навчально-наочних посібників та іграшок в дошкільних навчальних закладах»;
- Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.04.2009 р. № 336 «Про затвердження Плану дій, щодо поліпшення якості вивчення іноземних мов у дошкільних навчальних закладах та у початковій школі загальноосвітніх навчальних закладів на 2009-2012 роки»;
- Наказ Міністерства освіти і науки України від 30.01.1998 р. № 32 «Інструкція про ділову документацію в дошкільних навчальних закладах»;
- Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації фізкультурно- оздоровчої роботи в ДНЗ (МОН України №1\9 - 438 від 27.08.2004 р.).

Нормативно-правова база початкової школи:
- Конституція України;
- Закон України "Про загальну середню освіту";
- Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті;
- Концепція розвитку загальної середньої освіти;
- Програми для середньої загальноосвітньої школи 1-4 класи;
- Типові навчальні плани початкової школи (наказ Міністерства освіти і науки України від 29 листопада 2005 р. N 682);
-Система контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів;
- Інструкція про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності ( наказ Міністерства освіти та науки України від 14.04. 2008 № 319);
- Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти та науки України від 18.02.2008 за N 94);
- Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 р. № 1717 “Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру та 12-річний термін навчання”;
- Державний стандарт початкової загальної освіти;
- Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в початковій школі з малою кількістю учнів (Лист МОН України від 23.10.2000 р. № 1/9-435);
- Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку, які не відвідують дошкільні заклади (Лист МОН України від 18.12.2000 р. № 1/9 – 510);
- Правила прийому дітей до 1 класу “Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів” (Наказ МОН України від 07.04.2005 р. № 204.);
- Про організацію навчально-виховного процесу у 1 класі (лист МОН України від 02.07.07 № 1/9-407 );
- Державні санітарні правила і норми влаштування, устаткування загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (Постанова Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 р. № 63);
- Про дотримання вимог нормативно-правових документів з оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи (Лист МОН України від 18.04.2003 р. № 1/9 – 192);
- Про обсяг і характер домашніх завдань для учнів початкової школи (Лист МОН України від 29.12.2001 р. № 1/9 - 468);
- Про використання шкільних зошитів у навчальному процесі (Лист МОН України від 03.07.2002 р . 1/9 – 32.
- Перелік програм, підручників та навчальних посібників, рекомендованих МОН України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах;
- Про розроблення єдиних зразків каліграфічного письма цифр, українських і російських букв та їх з’єднань” (Протокол № 8/2 – 19 рішення Колегії МОН України від 18.07.2003 р.);
- Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації у 4 класах загальноосвітніх навчальних закладів (лист МОН України від 15.04.08 № 1/9 – 241);
- Методичні рекомендації ПОІППО до нового навчального року (початкові класи);
- Організація навчально-виховного процесу в початковій школі з малою кількістю учнів (З досвіду роботи в Полтавській області), ПОІПО, 2002.

Основні інформаційні джерела:

Дошкільна освіта:
Журнали МОН

- “Дошкільне виховання”;
- “Палітра педагога”;
- “Джміль”;
- “Управління закладом освіти”;
- “Вихователь-методист дошкільного закладу”;
- “Шаблони документів закладів освіти” – диск;
- «Дошкілля».

Газети

- Газета “Дитячий садок”;
- Газета “Психолог дошкілля”,
- Газета«Розкажіть онуку».

Видавництва

- “Шкільний світ” м. Київ;
- «Ліпс» м. Київ;
- “Ранок” м. Харків;
- “Мандрівець” м.Тернопіль;
- “Ліпс” м. Запоріжжя.


Нормативна база щодо організації харчування в дошкільному закладі:
Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання ЗНЗ, скачати: derzhavn-santarn-pravila-normi-vlashtuvannya-utrimannya-znz.doc [456,5 Kb] (cкачиваний: 314)

Закон України "Про дитяче харчування", скачати: zu-pro-dityache-harchuvannya.doc [88,5 Kb] (cкачиваний: 253)

Закон України "Про загальну середню освіту", скачати:zu-pro-zagalnu-serednyu-osvtu.doc [235,5 Kb] (cкачиваний: 94)

Інструкція з обліку запасів бюджетних установ, , скачати:nstrukcya-z-oblku-zapasv-byudzhetnih-ustanov.docx [38,69 Kb] (cкачиваний: 144)

Інструкція про складання типових форм обліку та списання запасів бюджетних установ, скачати: nstrukcya-pro-skladannya-tipovih-form-oblku-ta-spisannya-zapasv-byudzhetnih-ustanov.docx [106,95 Kb] (cкачиваний: 142)

Методичні рекомендації з організації харчування учнів у ЗНЗ, наказ Міністерства економіки України від 01.08.2006 №265, скачати: metodichn-rekomendacyi-z-organzacyi-harchuvannya-uchnv-u-znz-nakaz-mn-ekonomki-ukrayini-vd-01.08.2006-265.doc [319 Kb] (cкачиваний: 162)

Наказ МОЗ і МОН від 01.06.2005 № 242-329 «Порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах», скачати: nakaz-moz-mon-vd-01.06.2005-242-329-poryadok-organzacyi-harchuvannya-dtey-u-navchalnih-ta-ozdorovchih-zakladah.doc [48 Kb] (cкачиваний: 200)

Наказ МОН і МОЗ від 17.04.2006 N 298-227 "Інструкція з організації харчування дітей у ДНЗ", скачати: nakaz-mon-moz-vd-17.04.2006-n-298-227-nstrukcya-z-organzacyi-harchuvannya-dtey-u-dnz.doc [646 Kb] (cкачиваний: 270)

Наказ МОН МОЗ № 620563 від 15.08.2006 "Щодо невідкладних заходів з організації харчування дітей", скачати:nakaz-mon-moz-620563-vd-15.08.2006-schodo-nevdkladnih-zahodv-z-organzacyi-harchuvannya-dtey.doc [41,5 Kb] (cкачиваний: 187)

Постанова КМУ №856 "Про організацію харчування окремих категорій учнів у ЗНЗ, сироти", скачати: postanova-kmu-856-pro-organzacyu-harchuvannya-okremih-kategory-uchnv-u-znz-siroti.doc [24 Kb] (cкачиваний: 129)

Постанова КМУ від 03.11.1997 р. №1200 "Порядок надання послуг з харчування учнів", скачати:postanova-kmuvd-03.11.1997-r.-n-1200-poryadok-nadannya-poslug-z-harchuvannya-uchnv.doc [33 Kb] (cкачиваний: 128)

Постанова КМУ № 1591 від 22.11.04 року "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах", скачати:pro-zatverdzhennya-norm-harchuvannya-u-navchalnih-ta-ozdorovchih-zakladah-postanova-kmu-1591-vd-22.11.04-roku.doc [167 Kb] (cкачиваний: 208)

Про здійснення контролю за організацією харчування дітей, скачати: pro-zdysnennya-kontrolyu-za-organzacyeyu-harchuvannya-dtey.doc [114,5 Kb] (cкачиваний: 355)