«Робота дошкільного навчального закладу№ 14 «Дзвіночок» з сім'єю, школою та громадськістю».

Автор: Galina опубліковано: 22-02-2013, 16:38, переглядів: 7251

0
Основними напрямками організації роботи з батьками у дошкільному навчальному закладі №14 «Дзвіночок» є :
• просвіта батьків;
• фахове вдосконалення педагогів;
• методичний та психологічний супровід організації взаємодії вихователів з батьками та спільної діяльності батьків з дітьми.
Педагогічний колектив нашого дошкільного навчального закладу працює над проблемою взаємодії дитячого садка з родинами вихованців, пошуком нових сучасних форм і методів співпраці, які дають змогу врахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції у питаннях розвитку, виховання і навчання дітей, допомагають встановити партнерські стосунки між батьками і вихователями, батьками і дітьми, вихователями і дітьми..
Вся робота передбачає:
• формування в батьків відповідального ставлення до виховання своїх дітей, отримання ними повноцінної дошкільної освіти і підготовки їх до навчання у школі;
• педагогічне спілкування «на рівних», за якого нікому не належить привілей указувати, контролювати, оцінювати;
• можливість об’єднати зусилля педагогів і батьків щодо розуміння дитини, розв’язання її індивідуальних проблем, оптимізації її розвитку;
• створення умов для спілкування батьків між собою, обміну досвідом сімейного виховання.
Уся робота педагогічного колективу по взаємодії із сім’єю, яка в цьому році дуже активно та результативно здійснювалась за допомогою Веб-сайту закладу, що дав можливість зробити весь педагогічний процес відкритим (ефективно працював чат, чотири теми форуму, динамічно надавались новини, адміністрація щовівторка спілкувалась з батьками впродовж 3-4 годин в режимі он-лайн в зручний для батьків час). Партнерські відносини та традиційні і інноваційні форми роботи з родинами вихованців сприяють залученню батьків до життєдіяльності дітей у ДНЗ, згуртуванню батьків та обміну найкращим досвідом сімейного виховання, спрямовують роботу на формування у дітей шкільної зрілості. І як результат – зростання авторитету батьків серед дітей та авторитету педагогів - серед батьків.
Ефективність проведеної роботи помітна: розширилось коло використання форм залучення батьків до життя дитини в закладі, обмін інформацією став більш якісним, продуктивним, простежується взаємозв'язок між дитиною та сім'єю і забезпечується позитивний зворотний зв'язок. Завдяки письмовим формам спілкування (лист подяки батькам, лист про успішність дитини), індивідуальним бесідам, консультаціям та раніше згаданим формам роботи - стали тісніші зв'язки між вихователями та батьками, що спонукало до розвитку доброзичливих відносин і, як наслідок, довіра батьків вихователям.
У навчальному році адміністрація й педагогічний колектив приділяли велику увагу підвищенню психолого – педагогічної культури батьків, надавали сім’ям консультативну допомогу в питаннях виховання, розвитку дітей, вдосконалювали їх виховні навички.
Використовувалися такі форми взаємодії дошкільного закладу та родини:
Колективні:
• загальні батьківські збори, на яких ознайомлювали батьків із пріоритетними напрямами роботи закладу, звітували про результативність роботи, порушували питання безпеки життєдіяльності дітей, збереження і зміцнення їх здоров’я;
• Дні відкритих дверей, під час проведення яких батьки мали змогу відвідати заняття, спостерігати за діяльністю своєї дитини, взяти участь у розвагах, іграх
• спільні родинно – спортивні свята «Тато, мама, дитина – дружна родина», «Козацькі розваги»;
• спільні екологічні акції («Зелена весна», «Шуми мій крає, зеленим гаєм»;
• трудовий десант («В чистій групі – веселіше», «Готуємось до зими»)
Групові форми взаємодії з батьками:
• батьківські збори в групах;
• анкетування батьків;
• тренінги («Спілкування з батьками майбутніх першокласників», «Використання ігор – забавлянок для скорішої адаптації малюків до дитячого закладу», «Пальчикові ігри»);
• ділові ігри («Психологічне здоров’я дитини», «Мозковий штурм»);
• клуб «Турботливі батьки» (для батьків майбутніх першокласників);
• групові консультації («Вплив інформаційного простору на особистість дитини», «Агресивність дитини», «Дитяча істерика», «Шкільна зрілість та психологічна готовність до навчання», «Комп’ютерне місце дітей», «Сон і здоров’я дитини» та інше).
• усні журнали,
• вечори запитань і відповідей,
• родинні свята,
• батьківські збори, відео та аудіо записи різних заходів з дітьми,
• папки-пересувки.
Індивідуальні:
• консультації, бесіди практичного психолога Яланської К.Ю. «Про причини труднощів в адаптації дитини і шляхи спільної взаємодії в їх подоланні», «Гіперактивна дитина», «Батьківські страхи перед школою» та інші, експрес – консультації (за запитом)
• «Здорова дитина – щаслива родина» - консультації лікаря Діскант Г.А.;
• консультації сестри медичної старшої Головко В.І. з питань профілактики простудних захворювань, загартування;
• консультації завідувача Калініченко Г.К., вихователя – методиста Заволоки Л.Б. з питань виховання та розвитку дітей.
Протягом звітного періоду працював консультаційний пункт з метою надання консультативної допомоги сім’ям, підвищення психолого – педагогічної культури батьків, діти яких не відвідують дошкільні заклади.
Також використовувались наочно – інформаційні форми і методи: батьківські осередки, плакати, книги, дитячі роботи, інформаційні стенди, ширми, папки – пересувки, тематичні газети («Обережно – вогонь!», «Правила дорожнього руху», «Дитина у вашому домі, у вашій сім’ї»), виставки творчої діяльності дітей, виготовлення сімейних альбомів.
Педагоги приділяли належну увагу просвітницькій роботі, спрямованій на розширення і поглиблення уявлень членів родини про завдання Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», Програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнеий старт», роль вікових та індивідуальних особливостей дитини в її особистісному становленні, базові якості особистості, основні лінії розвитку, показники сформованості компетентності в сферах життєдіяльності «Природа», «Культура», «Люди», «Я сам». Інформували батьків про підходи дошкільного закладу до виховання і навчання дошкільників, методи роботи з дітьми.
Вивчили досвід сімейного виховання родин
У тісній взаємодії з колективом працювала Рада дошкільного навчального закладу: члени педагогічної комісії організували роботу в Дні відкритих дверей, в День захисту дітей, допомагали в підготовці та проведенні загальних зборів, свят, вечорів, розваг. Члени господарської комісії брали участь в організації ремонту в групах, завезенні піску до пісочниць, допомагали поповнити групи іграшками, дитячою літературою.
В ході опитування членів родини за методикою вивчення рівня задоволення батьків роботою дошкільного навчального закладу , з’ясувалося, що з 66 батьків дітей – випускників переважна більшість має високий рівень задоволення. За рангом питань можна зробити висновок: батьки старших дошкільників особливо відмітили, що в групах гарні вихователі, які доброзичливо ставляться до дітей.У закладі проводяться заходи, які корисні та цікаві дітям, працюють різноманітні гуртки. Працівники закладу піклуються про стан здоров’я та фізичний розвиток дітей.
Згідно річного плану проводились музичні та спортивні свята та розваги, під керівництвом музичного керівника Кутузової С.В.. Всі заходи проводились на високому рівні, що свідчить про належну професійну майстерність музичного керівника.
На виконання Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» та рекомендацій інструктивно-методичного листа МОН від 04.10.2007р. № 1/9-538 «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади» в закладі розроблена програма про систему роботи з дітьми, які закріплені за ДНЗ та не відвідують його. Для зулучення сімей до навчального процесу, проведення з ними просвітницької роботи, організовані такі заходи:
• патронат сімей вдома тьюторами (вихователями груп, психологом,медсестрою);
• телефонний патронат;
• залучення дітей до дошкільної освіти шляхом організація консультативних груп на базі методичного кабінету закладу;
• для батьків, які вирішили виховувати дитину самостійно, на базі методкабінету організований консультативний пункт, з метою отримання кваліфікаційної допомоги спеціалістів;
• надана інформація про зміст та режим роботи консультативних пунктів через Веб-сайт закладу.
Система роботи щодо соціального захисту дитини
Дошкільний навчальний заклад є державним закладом, у якому суворо дотримуються вимоги, щодо забезпечення прав дитини, які закріплені у основних державних документах:
- Конституція України;
- Конвенції ООН про права дитини;
- Законом України «Про охорону дитинства»;
- Сімейний кодекс.
Для ведення цієї роботи у закладі щорічно, на початку року, згідно рішення Управління освіти, наказом по ДНЗ затверджується інспектор з охорони дитинства на громадських засадах. Впродовж останніх років це вихователь Фролова С.М..
Щорічно, на нараді при завідувачі (жовтень 2011р.), інспектор з охорони дитинства на громадських засадах звітувала про наявність в ДНЗ дітей різних пільгових категорій та про роботу, яка проведена з дітьми даних категорій.
На виконання листа Міністерства освіти і науки України від 17.12.2008 р. №1/9 –811 «Про здійснення соціально – педагогічного патронату», інструктивно – методичних листів від 27.08.2000 р. № 1/9- 352, від 04.10.2007 р., № 1/9 – 583 «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади» адміністрацією ДНЗ розроблені заходи які включають:
- надання методичної і консультативної допомоги сім’ї, включення батьків у процес виховання, навчання та реабілітації дитини;
- формування соціально – педагогічної компетенції сім’ї у вирішенні її психолого – педагогічних та соціальних проблем;
- створення банку даних дітей, які підлягають охопленню соціально-педагогічним патронатом.
На особливому обліку знаходяться діти-сироти. У звітному році у ДНЗ 1 дитина. У поточному році здійснювалась робота щодо інклюзивної освіти, якою керує практичний психолог Яланська К.Ю. Вона має на меті включення дітей-інвалідів у навчально-виховний процес. У ДНЗ виховується 2 таких дитини.
Робота зі школою
Дошкільний навчальний заклад № 14 проводить спільну роботу по наступності дошкільної та початкової ланок з ЗОШ І ступеня № 6. Кожного року складається та затверджується відповідний план роботи по наступності між дошкільним закладом та школою завідувачем та директором школи, схвалюється на педагогічних радах на початку навчального року. Проводяться різні форми роботи: взаємовідвідування уроків та занять, екскурсії до школи, до шкільної бібліотеки, до 1 класу, в приміщення школи, дошкільнят знайомлять з правилами поведінки учнів у школі, учні - часті гості в дошкільному закладі з театральними постановами, концертними виступами, разом проводяться свята «Прощання з Букварем»,, «Прощання з дитячим садком», «Різдвяні свята», «Приліт пташок», «Сім»я року» і т.п. Вчителі школи знайомляться з дошкільниками старшої групи ще до переходу їх в школу: відвідують заняття, зустрічаються з батьками під час батьківських зборів, діти відвідують школу «Майбутнього першокласника» в школі. По успішності наших випускників в школі видно, що в закладі здійснюється якісна підготовка дошкільнят до шкільного навчання, про це свідчать постійні відгуки вчителів школи.
Взаємодія закладу з громадськими організаціями

Зміст роботи Форма роботи
Співробітництво з міським музеєм Взаємні відвідування, екскурсії.
Співробітництво з Біблітекою №4 Використання фондів , екскурсії, свята, виставки
Співробітництво з ФОК Екскурсії до ФОК дітей
Співробітництво з пожежною частиною Виставки творчих робіт вихованців ДНЗ. Екскурсії, практичні заняття

Адміністрація закладу тісно співпрацює з органами виконавчої влади, вчасно інформує про хід виконання Програми виявлення дітей, які перебувають у складних умовах проживання, «Дитина» та запобігання ранньому соціальному сирітству. Практикує проведення зустрічей з представниками соціальних служб міста, а саме: з Центром соціальних служб для сім'ї та молоді , відділом у справах сім'ї та молоді, службою у справах неповнолітніх .
Робота щодо звернень громадян з питань діяльності навчального закладу ведеться на належному рівні. Всі питання, зауваження та пропозиції не залишені без уваги та вирішені позитивно.
Педагогічний колектив дошкільного закладу знаходиться у постійному пошуку більш ефективних форм роботи.

Оцінка самоаналізу до протоколу № 5 2,8 б.
Рівень - високий

Завідувач КДНЗ № 14 «Дзвіночок»_________Г.К.Калініченко

Категорія: Статті » Керівнику

Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватись або увійти на сайт під своїм іменем.

Добавление комментария

Ім´я:*
E-Mail:*
Коментар:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Питання:
Скільки буде 5+3 = ?
Відповідь:*
Введіть код: *
 
агресія батькам психологу ДНЗ, батькам, безпека неповнолітніх, види загартування, виставка робіт, виховання хлопчика, вчимо букви, вчимося читати, дизайнерські роботи, дитяча творчість, дорожні поради, дошкільне виховання, загартування дітей, заняття для другої молодшої групи, заняття з музики, змагання, космос, методика Зайцева, музичні ігри, музичне виховання, навчання рахунку, навчання читанню, називаємо букви, оздоровчі процедури, природоохоронна робота, рахуємо до десяти, родинний досвід, розвага, сімейне виховання, сімейний досвід, світ музики, соціальна адаптація, стаття вихователю, створення розвивального середовища, урочисті заходи, фото, фото дошкільників, фото закладу, фото Фіалочка, харчування в дошкільному закладу

Показать все теги Быстрая ликвидация ООО низкая цена